Home


Wanneer u door ziekte, handicap, leeftijd of andere bijzondere omstandigheden uw financiële aangelegenheden niet meer zelf kunt of wilt regelen,

kan Stichting Zonder Zorgen u daarbij helpen.
Woont u in de regio Twente, maar ook daarbuiten en bent u lichamelijk of geestelijk niet meer in staat uw geldzaken zelfstandig te beheren of is er sprake van problematische schulden dan kan Stichting Zonder Zorgen u helpen om als uw beschermingsbewindvoerder uw geldzaken opnieuw op orde te krijgen en te houden.
Uw partner, één van uw naaste familieleden, de zorginstelling waar u verblijft of u zelf kunt een verzoek tot onderbewindstelling indienen. De kantonrechter beslist vervolgens samen met u of het beter voor u is dat een beschermingsbewindvoerder uw financiële belangen zal behartigen.